Zastupujeme

Miriam Čížková

Sopranistka Miriam Čížková studovala zpěv soukromě u Jaroslava Buďárka (Plzeň) a Anny Vršínské (Praha).

V letech 1988 – 1992 byla v angažmá v Divadle J. K. Tyla v Plzni.

V roce 1991 se zúčastnila Mezinárodního interpretačního semináře v Karlových Varech pod vedením Andreje Kucharského (Mnichov) a Jindřicha Jindráka (Praha).

V roce 1996 hostovala v Divadle J. K. Tyla v Plzni v opeře Ludwiga van Beethovena Fidelio v roli Marceliny.

V roce 1998 se stala laureátkou prestižní Mezinárodní pěvecké soutěže Franze Lehára v Komárně.

V období 1999-2000 hostovala v operetě Divadla J. K. Tyla v Plzni v roli Hortensie v díle Richarda Heubergera Ples v opeře a v roli Janky v Uherské svatbě Nico Dostala.

V letech 2000 – 2013 působila v cizině – převážně v SRN a ve skandinávských zemích.

V této době vystupovala nejen koncertně, ale i v operních představeních Gioacchina Rossiniho Lazebník sevillský a v roli Královny noci v Kouzelné flétně Wolfganga Amadea Mozarta.

Od roku 2016 působí koncertně opět v České republice.

V letošním roce začala opět koncertovat v zahraničí – konkrétně ve Francii.  V zemi galského kohouta bude koncertovat i v příštím roce.
 
Miriam Čížková vystoupila v Českém rozhlasu Plzeň dne 7. 8. 2017 v pořadu Náš host,
kde ji moderátor pořadu Stanislav Jurík vyzpovídal tak dopodrobna, že se posluchači dozvěděli nejen nejrůznější informace z hudební sféry, ale i perličky z dětství a nakonec i současné aktivity, včetně její pedagogické činnosti.

 

Jana Veberová

Jana Veberová je mimořádně talentovaná sopranistka. Svojí pěveckou technikou italského Bel canta kráčí ve šlépějích svého vzoru Emy Destinnové. Zdrojem jejího umění je kromě atraktivního zevnějšku  a hereckého nadání i kvalitní hlas sametové barvy a procítěný projev.

Operní zpěv začala studovat ve svých třinácti letech u profesorky Ludmily Bendlové, sólistky Národního divadla      v Praze a profesorky Pražské konzervatoře. Současně zahájila studium hry na klavír, dějin hudby, hudební teorie a světových jazyků.

První veřejné ocenění jí přinesla  v roce 1996 účast na Mezinárodní pěvecké soutěži Emy Destinnové. Účinkovala též na slavnostním koncertu ke stému dvacátému výročí narození této velké české pěvkyně. Po dvouletém angažmá ve Státní opeře Praha se věnuje koncertní činnosti doma i v zahraničí.

V roce 2000 vydala své první sólové album s výběrem nejkrásnějších písní a operních árií nazvané „Co je v mém srdci lásky“. V roce 2002 vydala své druhé CD „Opera gala“ s výběrem nejznámějších operních árií za doprovodu Orchestru Janáčkovy opery Národního divadla Brno. I tento hudební výběr byl přijat velmi pozitivně. Následovalo vydání dalších zajímavých a úspěšných alb…

Zatím posledním vydavatelským počinem je CD nazvané jasně a prostě: „Šansony“. Na tomto albu, jež vzniklo v loňském roce, je 19, převážně francouzských šansonů. Jelikož Jana francouzštinu studovala, je jich většina nazpívaná v originálu. Je to také první CD, na kterém spolupracuje se svým novým manželem, farmářem, truhlářem a klarinetistou v jedné osobě – Jaroslavem Veberem. Jejich společný portrét je též titulní stranou celého nosiče. V současné době Jana Veberová krom koncertní činnosti – převážně v Německu – vyučuje na umělecké škole zpěv.

   

 

 

 

 

 

 

Monika Pešavová

Mezzosopranistka Monika Pešavová pochází ze Sokolova, kde se již od mala intenzivně věnovala zpěvu na místní ZUŠ. Na Západočeské univerzitě v Plzni vystudovala magisterský obor učitelství psychologie a německého jazyka a v průběhu tohoto studia se začala věnovat oboru zpěv a učitelství hudební výchovy pod vedením doc. Svatavy Luhanové na téže fakultě. Během studia získala v roce 2012 jako ocenění Stipendium Plzeňského kraje. Pod vedením stejné pedagožky také absolvovala obor zpěv na Plzeňské konzervatoři.

Absolvovala mistrovské pěvecké kurzy pod vedením Wilmy Vernocchi, Genevieve Bouillet, Dagmar Peckové, Andrey Kalivodové, Ivana Kusnjera, Adama Plachetky, Kateřiny Kněžíkové a Magdalény Blahušiakové. Již řadu let se pravidelně účastní mistrovských pěveckých kurzů italského pěvce a pedagoga Antonia Carangela. Své pěvecké dovednosti si nadále rozšiřuje pod vedením prof. Jarmily Chaloupkové.

Od roku 2009 působí jako učitelka zpěvu na ZUŠ a od roku 2011 je členkou souboru opery Divadla J. K. Tyla v Plzni, kde účinkuje či účinkovala v představeních Tajemství, Tosca, La traviata, Aida, Libuše, Evžen Oněgin a mnohých dalších. V opeře  Parodie soudobého maďarského skladatele Gábora Kereka ztvárnila roli 1. dívky, v představení Zápisník Zmizelého roli Zdeňky Janáčkové, v opeře Významné tajemství Sergia Rendineho roli 2. turisty. V operetě Pařížský život si zahrála roli Charloty. V osobitém open-air představení Chudenická Rusalka Bledá v přírodním amfiteátru v Areálu Bolfánek u Chudenic ji diváci mohli vidět jako 3. žínku. V opeře Čarostřelec ztvárnila roli 2. družičky a později pak 3. žínku v dětském představení O Rusalce na malé scéně Divadla J.K.Tyla.

Řadu let byla také členkou a sólistkou smíšeného pěveckého sboru Nová Česká píseň, se kterým absolvovala řadu zahraničních i tuzemských zájezdů a soutěží.

Kromě divadelního angažmá také koncertuje jak sólově, tak i s hudebním uskupením Trio Classic.

Ivana Klimentová

Mezzosopranistka Monika Pešavová pochází ze Sokolova, kde se již od mala intenzivně věnovala zpěvu na místní ZUŠ. Na Západočeské univerzitě v Plzni vystudovala magisterský obor učitelství psychologie a německého jazyka a v průběhu tohoto studia se začala věnovat oboru zpěv a učitelství hudební výchovy pod vedením doc. Svatavy Luhanové na téže fakultě. Během studia získala v roce 2012 jako ocenění Stipendium Plzeňského kraje. Pod vedením stejné pedagožky také absolvovala obor zpěv na Plzeňské konzervatoři.

Absolvovala mistrovské pěvecké kurzy pod vedením Wilmy Vernocchi, Genevieve Bouillet, Dagmar Peckové, Andrey Kalivodové, Ivana Kusnjera, Adama Plachetky, Kateřiny Kněžíkové a Magdalény Blahušiakové. Již řadu let se pravidelně účastní mistrovských pěveckých kurzů italského pěvce a pedagoga Antonia Carangela. Své pěvecké dovednosti si nadále rozšiřuje pod vedením prof. Jarmily Chaloupkové.

Od roku 2009 působí jako učitelka zpěvu na ZUŠ a od roku 2011 je členkou souboru opery Divadla J. K. Tyla v Plzni, kde účinkuje či účinkovala v představeních Tajemství, Tosca, La traviata, Aida, Libuše, Evžen Oněgin a mnohých dalších. V opeře  Parodie soudobého maďarského skladatele Gábora Kereka ztvárnila roli 1. dívky, v představení Zápisník Zmizelého roli Zdeňky Janáčkové, v opeře Významné tajemství Sergia Rendineho roli 2. turisty.

V operetě Pařížský život si zahrála roli Charloty. V osobitém open-air představení Chudenická Rusalka Bledá v přírodním amfiteátru v Areálu Bolfánek u Chudenic ji diváci mohli vidět jako 3. žínku. V opeře Čarostřelec ztvárnila roli 2. družičky a později pak 3. žínku v dětském představení O Rusalce na malé scéně Divadla J.K.Tyla.

Řadu let byla také členkou a sólistkou smíšeného pěveckého sboru Nová Česká píseň, se kterým absolvovala řadu zahraničních i tuzemských zájezdů a soutěží.

Kromě divadelního angažmá také koncertuje jak sólově, tak i s hudebním uskupením Trio Classic.

Roman Krebs

Roman Krebs se narodil v roce 1961 v Litoměřicích, kde po ukončení ZŠ studoval na místním gymnáziu. Již od mládí ho zajímala hudba, které se také aktivně věnoval. Na Lidové škole umění studoval hru na trubku, na Státní konzervatoři v Teplicích absolvoval obor sólový zpěv se zaměřením na operetu.

Po absolutoriu působil v Městském divadle v Ústí nad Labem a v Krušnohorském divadle v Teplicích. Následně vystupoval 6 let v západní Evropě – převážně v Rakousku a SRN.

1. září 1996 se stal sólistou souboru operety Divadla J. K. Tyla v Plzni, v současné době je členem souboru muzikálu v tomtéž divadle.

V současnosti se věnuje i pedagogické činnosti.

Za dobu svého působení nastudoval mnoho divadelních rolí, namátkou uvádíme některé z nich:

Jánošík (Malováno na skle), Pickering (My Fair Lady), Jim Kenyon (Rose Marie), Hrabě Gustav (Země úsměvů), Klížek, truhlář (Lumpacivagabundus), Koloman Szupán (Hraběnka Mariza), Arpád Erdödy (Uherská svatba), Fernand de Champlatreux (Mam‘zelle Nitouche), Peron (Evita) či Hrabě Danilo (Veselá vdova)…

 

 

Rostislav Florian

Ngymnáziu v Rokycanech zaměřil své hudební nadání na sólový zpěv.

V roce 2012 se zúčastnil přijímacích zkoušek na plzeňskou konzervatoř, kde si jej pod vedení vzala doc. Svatava Luhanová. Ještě v témže roce na jaře se přihlásil do soutěže základních uměleckých škol, kde se v celo- státním kole v Turnově umístil na 3. místě. Během prvních dvou let studií se zúčastnil několika benefičních koncertů (Bor u Tachova, Starý Plzenec a další) a taktéž Mozartovy pěvecké soutěže v Praze. Na této soutěži se umístil na 3. místě a dostal nabídku účasti na koncertu vítězů na Bertramce v Praze.

Od podzimu 2013 začal spolupracovat také s Divadlem J. K. Tyla v Plzni, kde jako člen sboru nastudoval pod taktovkou Františka Drse Aidu a poté  i dvojoperu Cavalleria rusticana a Pagliacci pod vedením Norberta Baxy a Ondreje Olose.

V březnu 2015 se zúčastnil mistrovkých pěveckých kurzů v Karlových Varech a v červnu kurzů v Plzni pod vedením prof. Antonia Carangela.

Na podzim roku 2015 debutoval v Purcellově Královně víl v roli Oberona na plzeňské konzervatoři a od té doby je plně obsazován do všech školních představení. Mezi ně patřily Žákovské Vigilie od J. Krčka, Hrabě Almaviva z Figarovy svatby a také role hraběte v opeře Tajné manželství od D. Cimarosy.

Od roku 2016 je také studentem Hudební akademie v Praze, kde pod vedením doc. Heleny Kaupové ztvárnil roli Sarastra v Kouzelné flétně a Dona Alfonsa v Cosi fan tutte.

Od roku 2016 začal samostatně koncertovat po celé České republice.arodil se v roce 1992 v Plzni. Hudbě se věnoval již od základní školy          a to hrou na akordeon. Během studií na 

   

 

Milan Vlček

Tenorista Milan Vlček se narodil v Kroměříži. Zpěv studoval v Brně soukromě u Gaetana Bardiniho.

Po ukončení studia se stal sólistou opery Městského divadla v Ústí nad Labem, kde vystoupil ve své první roli Jeníka v opeře Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta.

Poté nastoupil do stálého angažmá v Janáčkově opeře Národního divadla v Brně, kde kromě operních rolí v českém i světovém repertoáru, zpíval i role operetní.

V Státní opeře v Praze poprvé hostoval jako Tamino v Kouzelné flétně a od té doby účinkoval i v dalších inscenacích. Jako host vystupoval i v Národním divadle v Praze, dále v Bratislavě, Olomouci, Plzni a dalších českých
divadlech.

 

Představil se také na zahraničních scénách např. v Německu, Rakousku, Belgii, Francii, Holandsku, Švýcarsku a dokonce i v Japonsku a Jižní Koreji.

Kromě divadelních představení se věnuje také koncertní činnosti jak v České republice, tak i v zahraničí.
V současnosti především v SRN.

Mgr. Petr Horák

Petr Horák se narodil v Praze, kde také absolvoval Pražskou konzervatoř u profesora Alfréda Hampela a Akademii múzických umění u profesora Luďka Löbla.

V letech 1997–2005 byl sólistou operety Divadla J. K. Tyla    v  Plzni, kde mimo jiné ztvárnil role Su-čonga (Země úsměvů), Paganiniho (Paganini) a Edwina (Čardášová princezna). Hostuje i na dalších scénách v ČR – Praha, Ostrava, Liberec, Ústí nad Labem atd.

V roce 2001 získal na Mezinárodní pěvecké soutěži Franze Lehára zvláštní cenu za nejlepší interpretaci operetní písně.

Jeho operetní repertoár zahrnuje dále role Eisensteina a Alfréda (Netopýr), Tassila (Hraběnka Marica), Bola (Polská krev) a další.

Dlouhodobě se též věnuje koncertní činnosti doma i v zahraničí.

 

 

BcA. Štěpán Slavík

Narodil se v roce 1984 v Plzni. V šesti letech začal hrát na klavír v ZUŠ B. Smetany v Plzni u Aleny Tupé.

Během studia absolvoval řadu soutěží (přední umístění v celostátních kolech Národní soutěže ZUŠ – 1996 a 1999, Karlovarská růžička, 1. cena v Soutěži Konzervatoře Plzeň – 1999).

V roce 1999 úspěšně složil zkoušky na Plzeňské konzervatoři. Navštěvoval klavírní třídu Věry Müllerové.

Opět slavil úspěchy na soutěžních pódiích (Mezinárodní smetanovská klavírní soutěž – 2001, Pro Bohemia – 2001).

V roce 2003 vykonal maturitu, o dva roky později absolutorium.

V letech 2003 až 2005 vyučoval hru na klavír v ZUŠ Stod.

V roce 2005 nastoupil studium u MgA. Jana Jiraského, Ph.D. na Hudební fakultě JAMU v Brně, obor Hra na klavír. Toto bakalářské studium úspěšně ukončil v červnu 2008 a získal tak titul BcA.

Spolupracoval s Divadelní fakultou JAMU – podílel se na provedení melodramů, věnoval se intenzivně komorní hudbě a s varhaníkem Michaelem Bártkem uvedli českou premiéru varhanního koncertu M. Dupré.

Účastnil se řady mistrovských kurzů pod vedením renomovaných umělců.

Na základě soukromého studia u prof. Jitky Chaloupkové korepetuje a hraje sólově také na varhany.

V současné době působí jako učitel hudby v ZUŠ B. Smetany v Plzni, v ZUŠ Blovice a v ZUŠ Holýšov. Vyučuje zde klavír a elektronické klávesy. Je i nadále koncertně činný. Koncertuje jak v ČR, tak i u našich západních sousedů. Věnuje se především komorní hudbě a korepetici u nás i v zahraničí.